การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 45
2 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี2566(รอบ 6 เดือน) สำนักปลัด 50
3 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy สำนักปลัด 53
4 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สำนักปลัด 48
5 กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต สำนักปลัด 41
6 กิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต สำนักปลัด 37
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาทางจริยธรรม สำนักปลัด 39
8 มอบนโยบายการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักปลัด 131
9 เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สำนักปลัด 441
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
เลขที่ 68 หมู่ 8 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 0-3496-6459
โทรสาร : 0-3496-6459
E-mail : donphutsa@donphutsa.go.th

สำนักปลัด : 0-3496-6459
กองคลัง :
0-3496-6459 
 
กองช่าง : 0-3496-6459  
กองสวัสดิการสังคม : 0-3496-6459 
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.