ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนพุทรา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 สำนักปลัด 19
2 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ JN.1 สำนักปลัด 279
3 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) สำนักปลัด 27
4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ปี2566 สำนักปลัด 27
5 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 327
6 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของอปท. ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 66
7 เชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา สำนักปลัด 50
8 รพ.สต.ดอนพุทราจะเปิดให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก สำนักปลัด 65
9 แอโรบิคบ้านลาว ซีซั่น 2 เริ่มแล้วค่ะ สำนักปลัด 72
10 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด 69

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
เลขที่ 68 หมู่ 8 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 0-3496-6459
โทรสาร : 0-3496-6459
E-mail : donphutsa@donphutsa.go.th

สำนักปลัด : 0-3496-6459
กองคลัง :
0-3496-6459 
 
กองช่าง : 0-3496-6459  
กองสวัสดิการสังคม : 0-3496-6459 
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.