ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนพุทรา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 สำนักปลัด 42
2 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น สำนักปลัด 23
3 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ JN.1 สำนักปลัด 292
4 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) สำนักปลัด 45
5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ปี2566 สำนักปลัด 36
6 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 338
7 ความหมายและสัญลักษณ์ของอถล. สำนักปลัด 61
8 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สำนักปลัด 68
9 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของอปท. ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 82
10 เชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา สำนักปลัด 61

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
เลขที่ 68 หมู่ 8 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 0-3496-6459
โทรสาร : 0-3496-6459
E-mail : donphutsa@donphutsa.go.th

สำนักปลัด : 0-3496-6459
กองคลัง :
0-3496-6459 
 
กองช่าง : 0-3496-6459  
กองสวัสดิการสังคม : 0-3496-6459 
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.