สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.ดอนพุทรา

            รายได้/ประชากร รายได้เฉลี่ยนของประชากร 25,000 บาท/คน/ปี

การพาณิชย์กรรมและการบริการ

      สถานที่บริการน้ำมัน 22  แห่ง
      ร้านค้าทั่วไป 43  แห่ง
      ห้องเช่า   5  แห่ง


การอุตสาหกรรม

       โรงงานอุตสาหกรรม  7  แห่ง


การท่องเที่ยว

      ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดา (ลาวโซ่ง) หัวถนน ที่ตั้ง หมู่ที่ 8
      วัดดอนพุทรา  ที่ตั้ง หมู่ที่ 2
      วัดหัวถนน ที่ตั้ง หมู่ที่ 8


การปศุสัตว์

     พื้นที่ปศุสัตว์ 800  ไร่
     พื้นที่ปศุสัตว์ 1.28  ตารางกิโลเมตร
     จำนวนครัวเรือนในภาคการปศุสัตว์ 537  ครัวเรือน

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
เลขที่ 68 หมู่ 8 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 0-3496-6459
โทรสาร : 0-3496-6459
E-mail : donphutsa@donphutsa.go.th

สำนักปลัด : 0-3496-6459
กองคลัง :
0-3496-6459 
 
กองช่าง : 0-3496-6459  
กองสวัสดิการสังคม : 0-3496-6459 
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.