สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรานายอัมพล จ้อยแพง
ประธานสภาอบต.ดอนพุทรา
โทร. 097-0152281


นายพรเทพ ปั้นดา
รองประธานสภาอบต.
โทร. 082-3669912
 

นางสาวนงนภัส การะนัด
เลขานุการสภาอบต.
โทร. 081-8433192


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
 


นายสมศักดิ์ ทมมืด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
โทร. 085-1922551
 

นางสมสุข ภาคภูมิ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
โทร. 084-9802859

นายไวยกรณ์ วิเชียรณรัตน์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
โทร. 065-5088875
 

นายพรเทพ ปั้นดา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
โทร. 082-3669912

นายสนธยา แก้วพวง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5
โทร. 089-5067456
 

นายณรงค์ ปานเขาย้อย
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6
โทร. 089-9926645

นายเอกรินทร์ อุบล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7
โทร. 098-2802009
 

นายอวยชัย รักจ้อย
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 8
โทร. 089-9830279

นายเกรียงศักดิ์ เรืองบูชา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9
โทร. 087-8305325
 

นายอัมพล จ้อยแพง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 10
โทร. 097-0152281

 

 

 


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
เลขที่ 68 หมู่ 8 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 0-3496-6459
โทรสาร : 0-3496-6459
E-mail : donphutsa@donphutsa.go.th

สำนักปลัด : 0-3496-6459
กองคลัง :
0-3496-6459 
 
กองช่าง : 0-3496-6459  
กองสวัสดิการสังคม : 0-3496-6459 
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.