คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
นายสมชาย ขำเทศใหญ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
โทร. 090-7889559


นายพรมมิตร เตี๊ยะตาช้าง
รองนายกอบต.
โทร. 064-4365229
 

นายฑูรย์ ถิ่นวงค์ม่อม
รองนายกอบต.
โทร. 081-7364180
นายกฤษกร สระสวนแก้ว
เลขานุการนายกอบต.

โทร. 081-2395929


 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
เลขที่ 68 หมู่ 8 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 0-3496-6459
โทรสาร : 0-3496-6459
E-mail : donphutsa@donphutsa.go.th

สำนักปลัด : 0-3496-6459
กองคลัง :
0-3496-6459 
 
กองช่าง : 0-3496-6459  
กองสวัสดิการสังคม : 0-3496-6459 
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.